Nu ik meer tijd heb ligt mijn uitdaging op de volgende vlakken:

  1. mezelf nog meer uitdagen naar betere producten/foto's
  2. mezelf beschikbaar stellen aan anderen om hun enthousiast te maken om meer te doen met en te weten van hun fotoapparatuur
  3. mezelf in de toekomst laten gelden op foto-gebied, b.v. in een erkent blad door publicatie van mijn producten

Ook doe ik mee met wedstrijden om daar van te leren en natuurlijk verdiep ik mij in literatuur op welke manier deze ook bereikbaar is.