In deze groep ziet u een aantal foto's welke in de cursus die ik heb gevolgd heb gemaakt.. Door de cursus heen zijn meerdere soorten foto's aan bod gekomen waarbij zo min mogelijk aan bijwerking is gedaan. Ik moest zo dicht mogelijk bij de basis blijven.